DSC_8621
DSC_8616
DSC_8615
DSC_8603
DSC_4594
_DSC6077

ҰСТАЗ ҰЛАҒАТТЫҢ БАСТАУЫ

Сарыағаш аудан әкімінің орынбасары Алмат Сағынтайұлы Суюбаев 2017-2018 жылдары нәтижелі жұмыс атқарған мұғалімдердің төл мерекелерімен құттықтап, ізгі тілегін білдірді. «Өзінің ісімен, сөзімен егемен еліміздің болашағын ойлайтын, тәуелсіздігін қорғайтын білімді ұрпақтың тәлімгерлері сіздерсіздер! Ұрпақ тәрбиесі жолында қызмет етіп келе жатқан мұғалімдердің ата-анадан кейінгі атқарар ролі ерекше. Дарынды, талантты жастарымыз Президентіміздің салиқалы саясатының нәтижесінде әлемнің әр қиырында білім алуда. Білім беру жүйесі әлемдік стандарттарға сай дамуда. «100 нақты қадам» Ұлт жоспарында осы саланы дамытудың нақты мақсаттары белгіленді. Сарыағаш ауданында да бұл орайда ауқымды жұмыстар атқарылуда» – деді аудан әкімінің орынбасары. Шара барысында өз мамандығының шебері ауданның 24 мұғалімі ҚР Білім және ғылым министрінің «Алғыс хаты», «Құрмет грамотасымен», облыстық білім басқармасы басшысының «Құрмет грамотасымен» және аудан әкімінің алғыс хаттарымен марапатталды. Мерейлері үстем болған мұғалімдер еңбектерінің жанғанына шаттанып, жаңа күш-қуат алды.

«Сарыағаш ауданының аумағында сайлау учаскелерін құру туралы» Сарыағаш ауданы әкімінің шешім жобасына ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

«Сарыағаш ауданының аумағында сайлау учаскелерін құру туралы»

Сарыағаш ауданы әкімінің шешім жобасына

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

Түсіндірме жазбада қамтылатын мәліметтердің тізімі

Әзірлеуші мемлекеттік органның мәліметі

Мемлекеттік орган – жобаны әзірлеуші

Сарыағаш ауданы әкімі аппараты

Актіні қабылдау қажеттілігінің негізі

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық Заңының 23 бабының 1 тармағына сәйкес сайлаушыларға барынша қолайлылық туғызу мақсатында

Акті қабылданған жағдайда оның әлеуметтік-экономикалық және (немесе) құқықтық болжамды нәтижелері

Жергiлiктi және өзге де жағдаяттар ескеріле отырып, сайлаушыларға барынша қолайлылық туғызу

Жобаны іске асыруға байланысты, қаржы шығындарының болжамы

Жобаны іске асыруға байланысты, қаржы шығындары қажет етілмейді

Нормативтік құқықтық актінің қолданысқа енгізілуіне байланысты жеке кәсіпкерлік субьектілері шығындарының азаюы немесе ұлғаюы

Нормативтік құқықтық актінің қолданысқа енгізілуіне байланысты жеке кәсіпкерлік субьектілері шығындарының азаюына немесе ұлғаюына әкеліп соқпайды

Жобаны қабылдау болжамды тиімділігі, күтілген нәтижелерінің уақыты және нақты мақсаттары

Сайлау учаскелері құрылып, олардың шекаралары бекітіледі

Осы мәселе бойынша бұрын қабылданған Сарыағаш ауданы әкімдігінің актілері және оның іске асыру нәтижелері

Сарыағаш ауданы әкімінің 2011 жылғы 21 қарашадағы №75 «Сарыағаш ауданының аумағында сайлау учаскелерін құрутуралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14-11-176 тіркелген, 2011 жылдың 16 желтоқсанда «Сарыағаш» газетінде жарияланған) және 2015 жылғы 26 қазандағы №53 «Сарыағаш ауданының аумағында сайлау учаскелерін құру туралы» Сарыағаш ауданы әкімінің 2011 жылғы 21 қарашадағы №75 шешіміне өзгеріс енгізу туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3389 тіркелген, 2015 жылдың 6 қарашада «Сарыағаш» газетінде жарияланған) шешімдері

Жобаға сәйкес заңдылықты жетілдіру қажеттілігі

Қажет емес

Мекеме басшысының тапсырмасы бойынша басқа мекемелерде қосымша сараптама жүргізу нәтижелері (құқықтық, экономикалық, қаржылық және т.б.)

Қажет емес

Басқа мәліметтер

Сарыағаш ауданы әкімінің «Сарыағаш ауданының аумағында сайлау учаскелерін құру туралы» шешімінің жобасы Сарыағаш ауданы әкімдігінің saryagash.ontustik.gov.kz интернет ресурсында жарияланған

Аппарат басшысы Ж.Алсеитов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения акима Сарыагашского района

«Об образовании избирательных участков на территрории Сарыагашского района»

Перечень сведений, которые должны быть отражены в пояснительной записке

Информация государственного органа-разработчика

Государственный орган – разработчик проекта

Аппарат акима Сарыагашского района

Обоснование необходимости принятия акта

В соответсвии с пунктом 1 статьи 23 Конституционного Закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан», в целях создания максимального удобства для избирателей

Предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия проекта

в целях создания максимального удобства для избирателей и с учетом местных и иных условий

Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией проекта

Не повлечет финансовые затраты, связанные с реализацией проекта

Снижение и (или) увеличение затрат субъектов частного предпринимательства в связи с введением в действие нормативного правового акта

Не повлечет снижение и (или) увеличение затрат субъектов частного предпринимательства в связи с введением в действие нормативного правового акта

Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предпологаемая эффективность принятия проекта

Образуются избирательные участки и утвердятся их границы

Сведения об актах Сарыагашского районного акимата, принятых ранее по вопросам, рассматриваемым в проекте, и результатах их реализации

Решений акима Сарыагашского района от 21 ноября 2011 года №75 «Об образовании избирательных участков на территории Сарыагашского района» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №14-11-176, опубликовано 16декабря 2011 года в газете «Сарыагаш») и от 26 октября 2015 года №53 «О внесении изменения в решение акимаСарыагашскогорайона от 21ноября 2011 года №75 «Об образовании избирательных участков на территории Сарыагашского района» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3389, опубликовано 6 ноября 2015 года в газете «Сарыагаш»)

Необходимость последующего приведения законодательства в соответствии с проектом

Не требуется

Результаты дополнительной экспертизы (правовой, экономической, экологической, финансовой и других) в случае ее проведения по поручению руководителя организации в других организациях

Не требуется

Иные сведения

Проект решения акима Сарыагашского района «Об образовании избирательных участков на территории Сарыагашского района» размещен на официальном сайте акимата Сарыагашского района saryagash.ontustik.gov.kz

Руководитель аппарата Ж.Алсеитов

«Еңбек» Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы»

Бүгін «Еңбек» Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы» шеңберінде Халықты жұмыспен қамту орталығы Астана қаласының Ғ. Қайырбеков атындағы № 2 мектеп-гимназияда 9-11 (9 сынып 147, 11 сынып 77, жалпы 224 оқушы) сынып оқушыларына арналған интернет сайтын қолдануымен бірқатар тестілік әдімтемелер көмегімен кәсіби бағдарлау диагностикасын жүргізді. Тестілеуді www.bagdar.kz электронды түрде ұсынған «Жоғары сыныптар үшін Кәсіптік-таңдау кешендік бағдарлау тестілері» атты тест бойынша өткізілді. Барлығы 224 оқушы мамандық бейімділіктерін анықтау мақсатында кәсіптік бағдар тестін тапсырды.
Сонымен қатар, бұл іс-шара қыркүйек және қазан айлары аралығында қаланың 12 мектептеріндегі 9-11 сыныптар арасында, барлығы 3437 оқушы кәсіптік бағдар беруден өтеді. 
#czn_astana

САРЫАҒАШ АУДАНЫНА СЕНАТОР ӘЛИ БЕКТАЕВ ІС-САПАРМЕН КЕЛДІ

Бүгін ауданымызға ҚР Парламенті Сенатының депутаты Әли Бектаев арнайы жұмыс сапарымен келді. Сенатор Сарыағаш қаласында салынып жатқан 900 орындық №4 Ю.Гагарин атындағы негізі орта мектептің құрылыс жұмыстарын аралап көріп, қарқынды жұмыстарға оң баға берді.

Аудан әкімі мектептерде жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстарымен танысты

Сарыағаш ауданының әкімі Қ.Абдуалиев жалпы орта білім беретін мектептерде жоспарланған жөндеу жұмыстарымен және күрделі жөндеуден өтіп жатқан мектептерде болды. Құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатқан мердігер мекемелердің басшыларымен кездесіп, бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес жұмыстарды атқаруды және жауапты бөлімдерге қадағалау жұмыстарын жүргізу туралы нақты тапсырмалар берілді.

ШЕТЕЛ ИНВЕСТОРЛАРЫМЕН КЕЗДЕСУ

Сарыағаш ауданы, Құркелес ауылдық округі аумағы, «Келес» өзені бойынан жалпы құны 1220,0 млн.теңге құрайтын «Келесгидрострой» ЖШС-нің 4,2 МВт электр қуатын өндіретін «Дархан» шағын су электр станциясының құрылысы жүргізілуде. Құрылыс жұмыстары 2017 жылы басталып, 2019 жылы аяқталуы жоспарлануда.
Қазіргі таңда 400,0 млн. теңге қаржы жұмсалып, дайындық жұмыстары жүргізілді. Қажетті құрал-жабдықтарды (турбина, генератор) дайындап орнату жұмыстар
ын жүргізу үшін Германия компаниясы мен «Келесгидрострой» ЖШС-гі арасында келісім-шарт жасалып, 820,0 млн. теңге қаржы аударылған. 
Германиялық компания өкілдері келіп, аудан әкімінің қабылдауында болды. Қажетті құрал-жабдықтарды (турбина, генератор) дайындап, осы жылдың қараша айында Германиядан алып келетінін және 1,5 – 2 айда орнату жұмыстарын жүргізіп, бітіретіндерін айтты.

КӨГАЛДАНДЫРУ-КӨПТІҢ ІСІ

Бүгін аудан әкімі Қ.Абдуалиевтың төрағалығымен аудандағы көркейту, көгалдандыру жұмыстары бойынша қала, кент, ауыл және ауылдық округі әкімдерінің қатысуымен мәжіліс өткізілді. Мәжіліс барысында қоршаған ортаны көгалдандыру әрбір отбасының ауласынан басталуы керектігі жөнінде насихаттауды жүргізіп, егілген көшеттерді күтіп баптау мен қорғау жұмыстарын қолға алуды тапсырды.

 

Телемұнара мөлтек аудандарының тұрғындарымен кездесу

07.08.2018 жылы аудан әкімі Қ.Абдуалиев пен облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысының орынбасары А.Абдикадировтар Сарыағаш қаласы Көктөбе, Телемұнара мөлтек аудандарының тұрғындарымен кездесу өткізді. Кездесу барысында тұрғындардың облыс әкімінің орынбасары Т.Сәрсембаевтың жеке қабылдауында және аудан әкімінің жеке қабылдауында көтерілген мәселелері талқыланды. Аудан әкімі Қ.Абдуалиев қазіргі таңда Көктөбе және Телемұнара мөлтек аудандарының ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша «SK Ingenereeng Tehnology» ЖШС-гі , электр қуатымен қамтамасыз ету бойынша «ТВИК» ЖШС-гі жұмыс кестесіне сәйкес құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатқанын түсіндірді. 
Сонымен қатар табиғи газбен қамтамасыз ету құрылыс жұмыстарына облыстық бюджет қаржы бөлініп, мемлекеттік сатып алу басқармасында мемлекеттік сатып алу конкурсы жүргізіліп жатыр. Мердігер анықталған соң, үстіміздегі жылы құрылыс жұмыстары басталатын мәлімдеді. 
Кездесу соңында мердігер мекемелер мен ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөліміне тиісті тапсырмалар берілді.

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ ІШКІ САЯСАТ БАСҚАРМАСЫНА ЖАҢА БАСШЫ ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

Түркістан облысы әкімінің өкімімен облыстық ішкі саясат басқармасы басшысы лауазымына Бейсенбай Дәулетұлы Тәжібаев тағайындалды. Бейсенбай Дәулетұлы 1982 жылы туылған, білімі жоғары, мамандығы бойынша біліктілігі журналист, құқықтану. Еңбек жолын 2002 жылы Шымкент қаласында «Шымкент келбеті», «Панорама Шымкента» газеттерінің тілшісі ретінде бастаған. 2005-2017 жылдары Қазақстан Республикасы «Қазақстан Республикалық телерадиокорпорациясы» АҚ Оңтүстік Қазақстан облыстық филиалының редакторы, Оңтүстік Қазақстан облысы әкімі аппараты баспасөз қызметінің басшысы, Оңтүстік Қазақстан облыстық «Оңтүстік Қазақстан» қоғамдық-саяси газетінің редакциясы» МКК-нің директор – бас редакторы, «Айқын-Литер» ЖШС «Айқын» газетінің Астана қаласындағы тілшілер қосынының жетекшісі, «Елордалық «Астана» журналы» ЖШС Бас редактор, Оңтүстік Қазақстан облысы әкімі аппараты баспасөз қызметінің басшысы-баспасөз хатшысы лауазымдарын атқарған. Бүгінгі күнге дейін Түркістан облысы әкімі аппараты баспасөз қызметінің басшысы-баспасөз хатшысы лауазымында қызмет етіп келді.

Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі

Салық салу базасын ұлғайту

Бүгін 06.08.2018 жылы Сарыағаш аудандық мәдениет үйінде Келес ауданының әкімі, Сарыағаш аудандық мәслихаттың хатшысы, Келес аудандық мәслихаттың хатшысы, аудан бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы, Сарыағаш ауданы прокуратурасының өкілі, мәслихат депутаттары, аудандағы басқарма, мекеме, дербес бөлім басшылары, қала, кент, ауыл және ауылдық округ әкімдері, олардың орынбасарлары мен жауапты мамандары, құқық қорғау органдары басшылары мен қызметкерлері, ауданда құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатқан мердігер мекеме басшылары, ауданның жеке және заңды тұлғалары, салық төлеушілер мен дара кәсіпкерлер, бұқаралық ақпарат құралдары қатысуымен кеңейтілген аппарат мәжілісі өтті. Аудан әкімі Қайрат Абдуалиевтың төрағалығымен өткен жиында Сарыағаш ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасының 2018 жылдың I – жарты жылдығы қызметінің қорытындылары мен II- жартыжылға салық салу базасын ұлғайту бойынша міндеттері және аудандағы әлеуметтік нысандардың (мектеп, бала-бақша, т.б) және коммерциялық нысандардың, тұрғын үйлер мен шаруа қожалықтардың статистика басқармасына тіркелуі туралы талқыланды.
Жиын қорытындысы бойынша нақты тапсырмалар беріліп, орындалуын қатаң бақылауға алуын тапсырды.

EGOV

QAMQOR

АСТАНАҒА 20 ЖЫЛ

АУДАН ТУРАЛЫ

БАҚ

ЖОЛДАУ

ҚАУІПСІЗ АУДАН

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

ТҚК

ФОТОГАЛЕРЕЯ

СІЛТЕМЕЛЕР

СІЛТЕМЕЛЕР

ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР